Stáž v Ružomberoku

6. Leden, 2016

Ve dnech 5. – 9. 10.2015 konaly dvě paní učitelky druhého stupně stáž v Základní škole Klačno v Ružomberoku. Stáž se konala v rámci projektu EU : Čtu – rozumím – přemýšlím.
Škola se nachází na okraji Ružomberoku. Má přibližně stejný počet žáků jako naše škola. Zaměřuje se na výchovu mladých fotbalistů. V každém ročníku ( od 5. do 9.) jsou dvě třídy běžné a jedna fotbalová. Docházka do fotbalové třídy je podmíněna prospěchem, chováním a výkoností žáka.
V průběhu stáže se paní učitelky zaměřovaly na výuku přírodovědných předmětů, především matematiky a fyziky. Seznámily se s metodami výuky, organizací slovenského školství, učebnicemi a pracovními sešity.
Absolvováním stáže se obohatily o některé nové metody výuky, přivezly si nové inspirující pracovní sešity, kterými obohatí výuku ve svých třídách. Fotogalerie.
Zdroj: Mgr. Czudková Alena, Mrozková Iva