Specializované logopedické třídy

Logopedické třídy pomáhají všem dětem s komunikačními problémy zvládnout začátek školní docházky. Může navazovat na péči logopedických mateřských škol. Třídy se vyznačují menším počtem žáků, zpravidla v počtu 8 až 10 dětí. Jsou zřizovány pro 1. a 2. ročník a žáci se postupně připravují na včlenění do běžné třídy mezi své vrstevníky a kamarády.

Cílem těchto tříd je:

  • Úspěšná adaptace na školní prostředí
  • Vytvoření přátelského prostředí
  • Řečová výchova
  • Široká odborná péče kombinovaná s individuální podporou
  • Efektivní spolupráce školy, rodiny a externích odborníků
  • Přirozená spolupráce s vrstevníky ze souběžných tříd