Škola pro život

16. Září, 2014

Realizace rozsáhlého projektu v rámci tzv. EU peníze školám, kde naše škola získala dotaci v rozsahu téměř 2,5 milionu Kč. V průběhu let 2010-2013 jsme z dotace vybavili zcela novou počítačovou učebnu pro 30 žáků, dále jsme nakoupili další pomůcky a přístroje pro výuku jako například notebooky, dataprojektory, tiskárny, kopírky

Letní prázdninové měsíce se definitivně přechýlily ke svému konci a před námi je nový školní rok 2014/2015. Jak bude vypadat jeho začátek, se dočtete zde…

Integrace na druhou

8. Červenec, 2014

Od srpna 2009 se zapojuje naše organizace do realizace individuálního projektu Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji (zkrácený název projektu: Integrace na druhou), který je hrazen ze zdrojů ESF (OP VK – oblast podpory 1.2) a je zaměřen na zkvalitnění systému podpory individuálně integrovaných

Plazi, jak je neznáte

29. Květen, 2014

Dne 27.3. se žáci sedmých tříd zúčastnili přednášky o plazech. Přijel k nám chovatel plazů a přivezl terária s různými hady a ještěry. Nejdříve nám představil zástupce hadů, mezi které patřili např. : krajta královská, korálovka, užovka červená a další. O každém z nich nám řekl několik informací a vysvětlil nám, jak se u

V pátek dne 25.10 se žáci  8. tříd zúčastnili přednášky v DDM o velkých šelmách vyskytujících se v Beskydech – medvědech, rysech a vlcích. Žáci si z přednášky odnesli spoustu informací a zážitků. Co je nejvíce bavilo a zaujalo? – zaujala mne výška medvědů a to, že jsou hlavně býložravci a na člověka bezdůvodně

Máme rádi zvířata

22. Květen, 2014

  Dne 14.6. si vzali naši žáci z 9.A na starost malé prvňáky v zábavném dopoledni – společně pracovali na různých aktivitách: stříhali, lepili,vybarvovali,doplňovali, hráli pexeso a skládali puzzle. Protože se všechno točilo kolem zvířat, i v poslední části tomu nebylo jinak. Děti poznávaly zvířata nejenom podle jejich hlasů. Na závěr si všichni

Botanická exkurze

22. Květen, 2014

Ve středu 15.5. se žáci 7. A a 7.C třídy zúčastnili exkurze do Arboreta Nový Dvůr u Opavy, pořádané v rámci projektu "Přírodopis živě, hravě, zajímavě“. Zhlédli květenu botanické zahrady v jarním období, kdy kvete většina okrasných keřů a stromů. Prohlédli si skleník s exempláři z různých koutů naší planety, majestátní sukulenty,

Ekologicko-ozdravný pobyt pro 50 žáků z pátých ročníků byl realizován díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí České republiky. Hlavní koordinátorkou projektu byla Mgr. Kateřina Šišková, účastníkům 11 denní akce bylo hrazeno ubytování v lázeňském domě v Lipové Lázni, celodenní strava a mnoho exkurzí. Navštívili jsme spoustu zajímavých míst a rozšiřovali své

Geologická exkurze

22. Květen, 2014

Ve čtvrtek 23. 5. se žáci 9.A a 9.C třídy zúčastnili exkurze do hornického muzea Landek v Ostravě Petřkovicích, pořádané v rámci projektu „ Přírodopis živě, hravě, zajímavě“. Během návštěvy sfárali důlní jámou v původní těžní kleci do bývalého dolu Anselm a seznámili se s těžkou a nebezpečnou prací horníků a se způsoby

Ve středu 30.4. proběhlo na stadioně na Lesní  okrskové kolo  tohoto fotbalového turnaje. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: žáci 2.,3.tříd a žáci 4.,5.tříd.  V kategorii mladších žáků se utkalo  5 družstev , ve starších 8 družstev.  Obě družstva chlapců si vedla celý turnaj výborně, jen starším nevyšel finálový zápas a skončili