Fotbal

22. Květen, 2014

  Webové stránky fotbalistů naší školy:  http://fotbal.www.zszatopkovych.eu/ http://www.fotbaltrinec.cz/    

V úterý 13. 5. 2014 pořádala městská knihovna tradiční „Pasování prvňáčků na čtenáře“ v kině Kosmos. Všichni žáci 1. A, 1.B a 1.C museli složit slib a pokleknout . Paní královna poklepala každému mečem na rameno a tak se stal rytířem řádu čtenářského. Domů si prvňáčci odnášeli medaili, knihu a poukaz k

Přání maminkám

20. Květen, 2014

V úterý 6.5.2014 nastal velký sváteční den – odpoledne proběhla besídka pro všechny maminky a babičky (ale přišli i tatínkové). Prvňáčci si připravili pásmo písní a básní. Překonali velkou trému a vystoupili před zaplněným respiriem. Po společné závěrečné písničce předali maminkám vlastnoručně vyrobené dárečky. "Máme vás rádi, mámy tátové… víme

Den Země

20. Květen, 2014

V pátek 2.5. proběhla na 2. stupni  naší školy poněkud netradiční výuka – čtyřčlenné skupiny napříč třídami, různorodé dílny a jedno společné aktuální téma : OCHRANA PLANETY ZEMĚ. Každá skupina absolvovala během dopoledne dvě dílny se zajímavým programem.  Dokreslovali mapy s chráněnými oblastmi ČR, vyráběli logo naší školy z odpadových materiálů, poznali a

Dopravní soutěž

20. Květen, 2014

V pátek  2.5. proběhlo školní kolo dopravní soutěže, která se skládala z jízdy zručnosti a teoretické části-dopravních testů. Soutěže se zúčastnili žáci 1. – 5.tříd. Děvčata a chlapci 1. a 2. tříd závodili na koloběžkách a vyhodnocení  proběhlo v jednotlivých třídách. Žáci 3.,4. a 5. tříd  prověřili své schopnosti v jízdě na kole. Při

Nocování ve škole

20. Květen, 2014

Všimli jste si? V pátek 4. dubna nebyla naše škola temná a tichá jak to obvykle bývá na začátku každého víkendu, ba naopak svítilo se v ní a smích se z oken ozýval až do pozdních nočních hodin. Byl snad někdo tak dlouho poškole? Kdepak, všichni jsme tu byli dobrovolně

Město oblehli husiti

20. Květen, 2014

V úterý 15. dubna  se žáci 7. tříd vydali do Muzea  ve Frýdku – Místku, aby se setkali s husity, kteří oblehli město. Nejdříve zkontrolovali zámecké zahrady a okolní hradební zdi, zda neutrpěly nějakou újmu. V muzeu žáky uvítal   mladý sympatický husita, který je hned oblékl do drátěné košile, přilbice, vyzbrojil je

ECOnnection

20. Květen, 2014

Dne 11.4. se žáci 7.A a také někteří ze 7.B zúčastnili jednodenního výletu na Slovensko do Staré Bystrice v rámci akce pořádané organizací Euroschola. Téma, které provázelo celou akci, bylo opět zaměřeno na ekologii, konkrétně na dopravu a její dopady na životní prostředí. Lektoři měli pro žáky připravené zajímavé aktivity v místní

9. dubna se třída 6.A vypravila na muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě. Na základě starozákonního biblického příběhu o Josefu Egyptském se žáci zamysleli nad vlastní rodinou, nad sourozeneckými vztahy. Je pro mne rodina důležitá? Jaké výhody to má, když jsou kolem mne sourozenci?

Velikonoční dílny

20. Květen, 2014

14.4.2014 proběhla ve školní družině VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA. O dílnu byl velký zájem. Při kávičce se dobře tvořilo jak maminkám a tatínkům, tak také dětem. Domů si každý odnesl vlastnoručně vyrobenou velikonoční dekoraci –  věneček, kraslici, přáníčko. Rozcházeli jsme se domů s jarní náladou. Fotky ve školní galerii. Zdeňka Kotásková