Radovánky, poděkování

25. Červen, 2019

Dne 21.6.2019 proběhly na hřišti naší školy Radovánky pro děti.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří nám přišli pomoci s prodejem,
přispěli finančním darem, dárkem do tomboly nebo upekli zákusek na tuto akci.
Díky patří také učitelům za pestrý program, který s dětmi nacvičili.
Děkuje Spolek Zátopkových

Radovanky 2019