Pythagoriáda, Matematická olympiáda

9. Duben, 2018

Dne 5. 4. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Zúčastnilo se 20 žáků 6. až 8. ročníku a na řešení úloh měli žáci vyhrazených 60 minut. Nejvíce se snažili zabojovat žáci šestých a sedmých tříd.
Docela se dařilo těmto žákům: Jan Marszalek (6.A), Patrik Liberda (7.B), Jakub Wojnar (7.C).
Nejúspěšnější byl ale Matěj Sikora (7.C), který postupuje i do okresního kola.

Po uzavření školního kola matematické olympiády pro žáky 6. až 8. ročníku, můžeme také radostně zveřejnit i dalšího postupujícího do okresního kola.
Je jím Lukáš Trombik (6.B).

Všem jmenovaným blahopřejeme a Lukášovi a Matějovi přejeme i hodně úspěchů v okresním kole.