Pythagoriáda

5. Únor, 2017

Dne 30. 1. 2017 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Zúčastnilo se 29 žáků 6. až 8. ročníku a na řešení úloh měli žáci vyhrazených 60 minut. Nejvíce se snažili zabojovat žáci šestých a sedmých tříd a nejúspěšnější byl Matěj Sikora
ze 6.C.
Blahopřejeme.