Podpora inkluze

OVPP

V rámci krajského projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji byla naše škola podpořena při vytváření vhodných podmínek vzdělávacího procesu s ohledem na začleňování žáků s různými vzdělávacími potřebami. Zajišťujeme jim vhodné podmínky, bezpečné prostředí a kvalifikovanou podporu žákům. Tento tříletý projekt s sebou nese zaměstnání školního pedagoga a dvou školních asistentů. Další aktivitou je zajištění doučovacích a vzdělávacích kroužků. Projekt se také zaměřuje na vzdělávání našich pedagogů v oblasti inkluze.

Cílové skupiny

 • CS jsou především děti z marginalizovaných skupin – Romové, dále žáci socioekonomicky a kulturně znevýhodnění, ohrožení školním neúspěchem
 • Žáci s SVP (dle platné legislativy, s potřebou podpůrných opatření dle nové legislativy)
 • Žáci ZŠ a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání
 • Rodiče dětí a žáků
 • Pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci

Aktivity

 • Doučování ve škole
 • Kroužky pro rozvoj klíčových kompetencí
  • čtenářská gramotnost
  • matematická gramotnost
  • přírodovědná gramotnost
  • finanční gramotnost
  • počítačová gramotnost
 • Speciální pedagog
 • Podpora prostřednictvím školního asistenta
 • Snídaňové kluby s rodiči

Další informace: Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji