Global schools

Projekt Global schools:

  • je tříletý mezinárodní projekt (2015 – 2018), který v České republice realizuje Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s KVIC Nový Jičín,
  • účastní se ho 17 partnerů + 6 přidružených organizací z 10 evropských zemí: IR, VB, PT, SE, FR, ČR, AU, IT, BG, LT,
  • v ČR je zapojeno 12 škol.

Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj ve světě;
  • žáci i učitelé získávají informace o globální problematice;
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Evropa a Karel IV.

 

 

Global schools