Pojď, dokážeme to společně

16. Září, 2014

Projekt v hodnotě téměř 0,5 mil. Kč probíhal v průběhu roku 2012.
Hlavním cílem projektu bylo vybudování “záchytné sítě” pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání – pravidelné doučování, domácí příprava s dopomocí školy – podpůrné kurzy pro zájemce z řad neúspěšných, potřebných a ohrožených žáků.
Projektem byla realizována doučování českého a anglického jazyka a matematiky, na kterých bylo opakováno základní učivo, vysvětlovány a procvičovány příklady, praktické ověřování vědomostí.
Tato doučování sloužila jako prevence před předčasným ukončením školní docházky.
Součástí projektu bylo i vedení tzv. aktivačního centra. Jednalo se o kroužek, na kterém učitelé žákům pomáhali při přípravě na vyučování, psaní domácích úkolů, procvičování učiva, s přístupem na internet, apod.
Byly realizovány rovněž netradiční jednorázové aktivity zaměřené na rozvoj týmové práce a práce rodičů s dětmi.

Výstupem projektu 92 podpořených žáků a výroba 6 sborníků pro český jazyk, matematiku a angličtinu zvlášť pro 1. a 2. stupeň.
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.10/01.0013ESF