Ozdravné pobyty 2019

9. Leden, 2019

Letos na jaře 2019 se žáci 6. tříd naší školy  zúčastní jedenáctidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová – lázně. Tyto ozdravné pobyty jsou realizovány v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

termín ozdravného pobytu: 1. – 12. 4. 2019
název: „Příroda kolem nás“
místo: obec Lipová – Horní Lipová, penzion Slatina

Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí u našich žáků.

Ozdravné pobyty jsou zaměřeny na pobyt v přírodě vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí. k ozdravění dýchacích cest, zvýšení odolnosti, rozvoji motoriky a psychiky žáků.

Cílem projektu je vnímání krajiny jako celku se všemi dopady hospodaření člověka.

Poznání zajímavých míst na Jesenicku. Seznámí se způsoby ochrany přírody a také v nemalé míře ozdravný pobyt přispívá i ke zvýšení fyzické zdatnosti žáků, k ozdravění dýchacích cest, zvýšení odolnosti, rozvoji motoriky a psychiky žáků.

Rozvoj badatelských a výzkumných dovedností, pozorování přírodního prostředí, poznávání území CHKO Jeseníky a dalších specifických ekosystémů, systémů péče o chráněné oblasti a vliv člověka na životní prostředí v minulosti, současnosti a budoucnosti je dalším cílem naplnění našeho programu. K tomuto budou použity metody práce v terénu, pozorování, smyslová vnímání, diskuse, projekty, besedy, přednáška, exkurze formou samostatné a skupinové práce.

Mgr. Kateřina Šišková
školní koordinátor EVVO