Organizace vzdělávání 1. stupně

15. Květen, 2020

Základní informace o organizaci vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020 pro žáky 1. – 5. ročníku
(změny v tomto materiálu nejsou vyloučeny)

Pokud posíláte své dítě do školy od 25. 5. 2020 a chcete, aby chodilo na obědy, musíte zaplatit předem hotově ve dnech 21. a 22.5.2020 v kanceláři vedoucí jídelny od 8 – 12 hodin

Cesta do školy a ze školy

Na žáky se vztahují obecná pravidla chování v souladu s mimořádnými opatřeními

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržování odstupů 2m
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník

Vstup do budovy školy

 • Žáci přicházejí do školy v určeném čase a v určených skupinách, které se nesmí měnit. Před školou si skupinu žáků převezme učitel a jde s nimi do třídy. Vstup do budovy je povolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.
 • Žáci budou vstupovat do školy v časových pásmech :
  Hlavní vchod – 7.40 – 7.50 (1. třídy, 3.třídy)
  Boční vchod u ŠD – 7.35 – 7.50 (2. třídy)
  Vchod na hřiště u malé tělocvičny – 7.35 – 7.55 (4. a 5. třídy)
 • Do budovy vstup POUZE v případě, že odevzdají podepsané čestné prohlášení a seznámení s vymezením rizikových skupin.
  Čestné prohlášení (bezinfekčnost) ke stažení.

  Bez tohoto – žák nemůže vstoupit do školy a odchází domů.

V budově

 • Všichni žáci musí mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žáci budou ve škole přítomni po celou stanovenou dobu, která nemůže být z hygienických a organizačních důvodů změněna. Odchod žáka ze školy bude individuálně domluven ( písemně v deníčku nebo žákovské knížce) první den výuky a nebude po celou dobu změněn.

Ve třídě

 • Složení skupin je neměnné maximál.počet 15žáků, jeden žák v lavici.
 • Žáci se zdržují ve vyhrazených třídách – ve stejných skupinách
  a pohybují pouze v určených prostorech, v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani ped.pracovníci nosit roušku při zachování rozestupu 2m.
 • Mimo třídu – roušky po chodbách a o přestávkách pouze s pedagogem a ve stejné skupině
 • Žáci jsou povinni nahlásit vyučujícímu změny ve zdravotním stavu

Výuka

 • Organizují učitelé od příchodu – do 11.35
  Žáci,kteří nejdou na oběd, odcházejí domů
  Do školní jídelny vstupují žáci s pedagogickým pracovníkem dle daného harmonogramu.

Odpolední skupina

 • Pro žáky 1.a 2.tříd je zajištěna odpolední skupina do 15 hod.
 • Odcházejí určenými vchody v dohodnutých půlhodinových časových intervalech – (12.00, 12.30, 13.00, 13,30, 14.00, 14.30, 15 hod.)
 • Rodiče čekají na děti před vchodem .