Nástup 1. a 2. tříd do školy

12. Listopad, 2020

Nařízením MŠMT nastoupí žáci prvních a druhých třídy do školy.

Datum nástupu: 18. 11. 2020, výuka od: 7:55 do 11:35 hod. (4 vyučovací hodiny)

Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci povinnost nosit roušky. Vybavte děti minimálně 2 ks roušek. Doporučujeme větší počet roušek, zvláště v případě docházky do školní družiny.

Provoz školní družiny: od 11:30 do 16:00 hod. (ranní družina zrušena, skupiny se nebudou míchat, tzn. zůstanou stejné jako třídy)

Obědy, svačiny: školní jídelna pro 1. a 2. třídy bude v provozu. Nezapomeňte se přihlásit do 16. 11. 2020 do 13:00 hod. pro odběr od 18. 11.

  • telefon: 558997063, email: jidelna@zszatopkovych.eu

Vstup do školy:

  • 1. třídy hlavním vchodem – od 7:45 hod.
  • 2. třídy bočním vchodem (družina) – od 7:45 hod