Na policejní služebně

27. Leden, 2019

Na policejní služebně, hra kterou jsme dostali do družiny od policie. Hra má seznámit žáky se zásadami bezpečného chování a přiblížit jim každodenní službu policistů. S ohledem na věk žáků jsou policejní činnosti popsány zjednodušeně.

Díky návodům lze správně sestavit jednotlivé modely služebních dopravních prostředků, hrací postavy i makety dopravních značek. Prostřednictvím modelů a maket je možné žákům přiblížit jednotlivé situace, (bezpečný pohyb na silnicích, bezpečné chování na dětských hřištích….).
Na policejní služebnu se lidé musí lidé nějak dopravit nebo dojít pěšky. Pomocí postav, modelů a maket vytvoříme různé situace……..
Hra je moc hezky a poutavě připravená.

Zdroj: Iva Cekotová

Policejní služebna

Policejní služebna