Integrace na druhou

8. Červenec, 2014

Od srpna 2009 se zapojuje naše organizace do realizace individuálního projektu Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji (zkrácený název projektu: Integrace na druhou), který je hrazen ze zdrojů ESF (OP VK – oblast podpory 1.2) a je zaměřen na zkvalitnění systému podpory individuálně integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách běžného vzdělávacího proudu v Moravskoslezském kraji.

Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj, který tento projekt bude realizovat s pomocí partnerských organizací, kterými jsou příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem, a to Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek a Pedagogicko-psychologická poradna Opava.

Do projektu bude dále zapojeno 20 spolupracujících ZŠ MSK, na nichž jsou zřízena školní poradenská pracoviště a která mají vyšší počty individuálně integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.