Informace ke školnímu plesu

18. Leden, 2018

Dne 10. 2. 2018 spolek Zátopkových pořádá školní ples, jehož výtěžek jde ve prospěch dětí naší školy. Děti dostaly informace pro rodiče o  koupi lístku, předání daru do tomboly, finančních darů a zákusků. V případě zájmu o podporu a koupi lístků, nebo budete-li ochotní osobně pomoci s přípravou a provozem plesu, kontaktujte nás prosím na email: ples@zszatopkovych.eu.

Děkujeme, že svým darem do tomboly podpoříte náš školní ples, jehož výtěžek bude určen dětem naší školy. Dar prosím předejte v kanceláři školy paní Niemczykové v týdnu od 22.1. do 26.1. 2018 od 7:00 do 14:00 hod.

Děkujeme, že svým finančním darem podpoříte náš školní ples, jehož výtěžek bude určen dětem naší školy. Peníze prosím předejte hotově paní Cekotové v družině, kde také obdržíte doklad o zaplacení. Případně zašlete na účet číslo: 273 425 565 / 0300, kde do poznámek napište: jméno dítěte, třídu, kterou navštěvuje a heslo PLES.

Děkujeme, že svým zákuskem podpoříte náš školní ples, jehož výtěžek bude určen dětem naší školy. Prosím, přineste své dobroty 9.2.2018 mezi 7:30 – 13:00 do malé učebny PC na 1. pavilonu. Plech označte jménem dítěte a jeho třídou. Plechy se budou vracet v neděli 11.2.2018 od 15:30 do 16:00 opět v učebně PC.

Jsme rádi, že se chcete s námi společně pobavit a zároveň podpořit naše děti. Ples se ponese ve stylu „Ledového království“ a pokud se rozhodnete přijít tematicky oblečeni nebo alespoň s doplňky máte šanci získat odměny.

Cena jednoho je 250,- Kč a zahrnuje: vstup, welcome drink, místenku, večeři, vystoupení a DJ. Peníze prosím doručte hotově nejpozději do 2.2.2018.

Výtěžek z plesu je určen pro děti naší školy a tudíž je NE PŘÍPUSTNÉ konzumovat vlastní donesený alkohol. Ten nechte doma. Alko, nealko i občerstvení bude zajištěno a pro vás nachystáno k zakoupení. S přátelským pozdravem tým spolku Zátopkových

Těšíme se na Vás.

Děkujeme za Váš zájem a podporu, s přátelským pozdravem tým Spolku Zátopkových.