Informace k ukončení prvního pololetí.

22. Leden, 2021

Žáci prvních a druhých tříd obdrží výpis z vysvědčení ve škole ve čtvrtek 28. 1. 2021.

Žáci třetích až devátých tříd obdrží výpis z vysvědčení neprodleně po návratu do školy.

Na vysvědčení hodnotíme známkou, v ojedinělých případech známkou i slovně. Při hodnocení zohledňujeme vysoký podíl distanční výuky, která není srovnatelná s prezenční výukou. Respektujeme individuální vzdělávací potřeby žáků.

Žáci, kteří nejsou hodnoceni z některého předmětu (není dostatek podkladů), budou hodnoceni v náhradním termínu do konce března.

Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení.