Informace k provozu školy.

23. Listopad, 2021

V případě, že je žákovi nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává dětský lékař.  [Edit: 23.11.2021]

Dokumenty k ošetřovnému.

Ve dnech 22. a 29. 11 2021 proběhne screeningové testování na onemocnění COVID – 19 dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Od pondělí 6. 12. 2021 a pak následně každé pondělí bude probíhat preventivní testování dle mimořádného opatření MZ ze dne 19. 11. 2021.

Žák má pozitivní antigenní test
Škola vydá pozitivně testovanému žákovi nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu svého lékaře pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci, doloží zákonný zástupce žáka neprodleně výsledek škole. Žák se může vrátit do školy.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR test.

Další postup závisí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou stanicí.  

Třída v karanténě

Pokud je třídě nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně. Ostatní žáci se vzdělávají prezenčně ve škole.

Jestliže jsou zároveň nemocní i učitelé, škola poskytuje distanční online výuku pouze v omezeném rozsahu. Zbývající učitelé musí zajistit prezenční výuku ve škole a rovněž suplovat za nemocné kolegy.

.