Informace k provozu školy.

23. Listopad, 2021

V případě, že je žákovi nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává dětský lékař.  [Edit: 5.1.2022]

Dokumenty k ošetřovnému.

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne preventivní testování od 3. 1. do 16. 1. 2022 vždy v pondělí a ve čtvrtek, od 17. 1. 2022 pak každé pondělí.

Žák má pozitivní antigenní test:

  • Škola vydá pozitivně testovanému žákovi nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. KHS vystaví žákovi elektronickou žádanku na konfirmační vyšetření metodou RP-PCR.
  • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci, doloží zákonný zástupce žáka neprodleně výsledek škole. Žák se může vrátit do školy.
  • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR test.

Další postup závisí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou stanicí.  

Prosíme zákonné zástupce, aby neposílali své dítě do školy, pokud má příznaky infekčního onemocnění.

Třída v karanténě:

  • Pokud je třídě nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně. Ostatní žáci se vzdělávají prezenčně ve škole.
  • Jestliže jsou zároveň nemocní i učitelé, škola poskytuje distanční online výuku pouze v omezeném rozsahu. Zbývající učitelé musí zajistit prezenční výuku ve škole a rovněž suplovat za nemocné kolegy.

.