Hygienická opatření

9. Září, 2020

V pátek 25 .9. 2020 není ředitelské volno.

V pondělí 28. 9. 2020 je státní svátek.

Hygienická optření platná od 18. 9. 2020

Roušky jsou povinné i ve třídách při vyučování na 2. stupni.

Žáci si přinesou minimálně 2ks roušek, které budou používat pro přesun mimo třídy, tzn. ve společných prostorách školy.

Ve třídách prvního stupně roušky nejsou povinné.

Další instrukce žáci obdrží v průběhu dne od svých vyučujících.

Opatření se budou průběžně doplňovat podle aktuální situace.