Hygienická opatření

13. Říjen, 2020

Hygienická opatření platná od 14. 10. 2020.

  • 1. až 9. třídy
    • 14. až 23.10 – distanční výuka

Obědy budou automaticky odhlášeny všem žákům.

JÍDELNA OTEVŘENA.

Žáci, kteří chtějí docházet na obědy do školní jídleny během uzavření školy, kontaktujte vedoucí jídelny:  telefon: 558997063, mail: jidelna@zszatopkovych.eu. Obědy budete mít od následujícího dne.

Ti kteří platí obědy hotově na měsíc listopad, uhradťe dne 30. 10. 2020 od 7:00 do 12:00. (Může se změnit dle situace.)

Školní družina uzavřena.

Ve dnech 26. až 27. 10 vyhlásilo MŠMT dny volna.

28. 10 – státní svátek

29. až 30. 10. – podzimní prázdniny

Nástup do školy – 2. 11. 2020, pondělí.Prosíme rodiče aby své děti neposílali do školy, pokud mají příznaky infekčního onemocnění.

Roušky jsou povinné i ve třídách při vyučování na 2. stupni.

Žáci si přinesou minimálně 2ks roušek, které budou používat pro přesun mimo třídy, tzn. ve společných prostorách školy.

Ve třídách prvního stupně roušky nejsou povinné.

Opatření se budou průběžně doplňovat podle aktuální situace.