Hodnocení výsledků vzdělávání

12. Květen, 2020

Informace o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí

Na základě vyhlášky 211/2020 Sb.  ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 stanovuje ředitel školy  tento postup.

1. DOPORUČENÍ  PRO ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Při závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku zohlednit:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (do 11. 3. 2020),
  • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku,
  • podpůrně podklady pro hodnocení získané při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole (po 25. 5. 2020 – 1. stupeň),
  • podpůrně hodnocení výsledků za první pololetí.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit:

  • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,
  • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání a její výsledky,
  • zvládnutí komunikace s vyučujícími prostřednictvím informačních technologií.

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Přesný postup pro předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. Konkrétní způsob a termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.

VYSVĚDČENÍ Z 2. POLOLETÍ NELZE HODNOTIT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY.