Hodina pohybu navíc

Pokusné ověřování programu Hodina pohybu navíc ve školním roce 2015/2016

Naše škola byla vybrána do projektu Hodina pohybu navíc, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho smyslem je nabídnout žákům 1. až 3. ročníků základních škol (v rámci jejich pobytu ve školní družině) jednu hodinu pohybových aktivit týdně. Pohybové aktivity vedou učitelé tělesné výchovy nebo trenéři s minimální kvalifikací licence „B“, nebo „UEFA A“ ve fotbalu.

Hodiny pohybových aktivit jsou zaměřeny na všeobecný pohybový rozvoj žáků a na rozvoj základních pohybových dovedností v šesti sportech – fotbale, basketbale, házené, volejbalu, ragby a hokeji (zde zaměřeného na bruslení).

Cílem programu „Hodina pohybu navíc“ je získat zájem žáků o pohyb a daný sport s využitím základních dovedností, i když technicky nedokonalých. Cílem tedy není naučit žáky daný sport, ale ukázat jim jeho zábavnost, navodit příjemné zážitky, případně žáky nasměrovat do sportovního oddílu.

 KDY:               každý čtvrtek

UČITELÉ:       Mgr. Andrea Požárová, Mgr. Kamila Copanidisová

Hodina pohybu navíc