Sportuj ve škole

Smyslem je nabídnout žákům 1. až 5. ročníků základních škol (v rámci jejich pobytu ve školní družině) jednu hodinu pohybových aktivit týdně. Pohybové aktivity vedou učitelé tělesné výchovy nebo trenéři s minimální kvalifikací licence „B“.

Hodiny pohybových aktivit jsou zaměřeny na všeobecný pohybový rozvoj žáků a na rozvoj základních pohybových dovedností v šesti sportech – fotbale, basketbale, házené, volejbalu, ragby a bruslení.

Cílem programu je získat zájem žáků o pohyb a daný sport s využitím základních dovedností, i když technicky nedokonalých. Cílem tedy není naučit žáky daný sport, ale ukázat jim jeho zábavnost, navodit příjemné zážitky, případně žáky nasměrovat do sportovního oddílu.

KDY:               každý čtvrtek

UČITELÉ:       Mgr.Dominik Byrtus, Mgr. Kamila Copanidisová