Dopravní výchova nově!

26. Září, 2019

Začátkem školního roku jsme pro žáky 1. stupně připravili zpestření výuky o silničním provozu. Žáci si na připraveném dopravním hřišti zahráli jak na řidiče autíček a čtyřkolek, tak i na policisty a chodce. Museli se řídit dopravními značkami, semafory i dalšími pravidly silničního provozu, která jim pan instruktor předem vysvětlil. Takto se všichni hravou formou seznámili nejen s pravidly silničního provozu, ale stali se i jeho účastníky. Na tuto akci si žáci přispěli polovinou částky, druhou polovinu uhradil Spolek Zátopkových. Děkujeme. Fotogalerie ( přístup pouze v rámci domény zszatopkovych).