Dítě v normě a mimo normu

17. Únor, 2021

DÍTĚ V NORMĚ A MIMO NORMU

Webinář pro rodiče a pedagogy.

25. února 2021, 15:00 -17:00
On-line
Lektoři: PaedDr. Mgr. Věra Facová
MUDr. PhDr. Miroslav Orel, PhD.

Program:

  • vymezení normy, zdravého a poruchového dítěte
  • nezbytné a nadstavbové podmínky pro zdravý vývoj dítěte
  • nejčastější a nejzávažnější poruchové stavy u dětí – základní
  • seznámení s problematikou a možnostmi řešení
  • problematika poruch autistického spektra (PAS)
  • problematika poruch pozornosti a hyperaktivity (ADHD, ADD
  • problematika poruch chování (poruchy vázané na rodinu, socializované a nesocializované poruchy).

Nedílnou součástí webináře je diskuze a reakce lektorů na dotazy účastníků.

Registrace.

Pozvánka ke stažení (PDF).

Dítě v normě