Distanční forma vzdělávání

Distanční forma je samostudium, kdy výuka neprobíhá ve škole. Samostatné studium se uskutečňuje převážně prostřednictvím informačních technologií. Tato forma vzdělávání je na základních školách nová jak pro žáky, tak pro učitele a všichni se postupně učíme takto se vzdělávat. Informační technologie se stávají hlavním komunikačním prostředkem mezi žáky a učiteli, osobní kontakty jsou omezené.

Pro žáka je výhodou, že si víceméně sám určuje režim svého studia, nemusí dodržovat přesné časy vyučovacích hodin podle rozvrhu (pokud se nejedná o on-line hodinu).

Na druhou stranu klade vysoké nároky na osobní kázeň při plnění zadaných úkolů. Žák se musí naučit zorganizovat si práci a odpočinek, vyhledat si potřebné informace a porozumět jim, umět si poradit s problémy při studiu bez pomoci učitele, být vytrvalý, nevzdávat se při nezdaru. Počítač by se měl stát výborným pomocníkem při studiu, který poskytuje informace, se kterým se dobře procvičuje, který opravuje chyby atd. Splnění úkolů žákům mnohdy zabere více času než při prezenční výuce ve škole. Některým žákům může činit velké problémy (např. žákům se speciálně vzdělávacími potřebami, žákům 1. stupně, žákům ze znevýhodněného sociokulturního prostředí).

Žáci komunikují se svými učiteli prostřednictvím informačních technologií při on-line hodině, prostřednictvím videokonferencí, emailem nebo telefonicky.

On-line hodina je odlišná od výuky ve třídě. Je primárně zaměřena na interakci se žáky, tedy na poskytování konzultací, dovysvětlení učiva, rozbor chyb z odevzdaných úkolů apod. Žáci také mohou společně vypracovat test, poslechové cvičení apod. Hodina nemusí nutně trvat 45 minut. Nemá význam mít všechny vyučovací hodiny on-line.

Učitelé připravují on-line hodiny, videonahrávky, koncipují zadání a připravují materiály pro samostatnou práci žáků (úkoly, odkazy, pravidla pro zpracování a odevzdání), hodnotí splněné úkoly, poskytují žákům zpětnou vazbu, komunikují se žáky, radí a individuálně pomáhají tam, kde je třeba, konzultují se žáky jejich případné studijní problémy a mnohdy také uklidňují, povzbuzují. Rovněž daleko intenzivněji komunikují se zákonnými zástupci žáků. Veškerá tato činnost trvá násobně déle, než příprava na prezenční výuku.

I přesto, že distanční výuka je náročná jak pro žáky a jejich rodiče, tak pro učitele, mohla by být příležitostí, aby se žáci naučili samostatně učit.

Zpět na hlavní článek: Distanční výuka – informace