Adaptační pobyt 6.B

14. Říjen, 2017

Ve dnech 25. – 27. září se žáci 6.B zúčastnili adaptačního pobytu na turistické chatě Skalka. Počasí bylo nádherné, tak si všichni pobyt vychutnali. Hráli různé hry, u nichž si uvědomili, že musí brát ohled na jiné, spolupracovat a poslouchat, když mluví kmamarád.
„ Adapťák se mi moc líbil. Líbily se mi hry. Poznali jsme se lépe s kamarády. Ubytování a strava taky super.“ M.M.
„Moc se mi líbily hry, co jsme měli na adapťáku. Moc se mi líbilo, jak jsme si navzájem pomáhali. Ale nejvíc se mi líbila naše párty poslední večer.“ Š.R.

Zdroj: Mgr. Jarmila Santariusová