16. Červen, 2021

Milí rodiče a žáci, prosíme o vyplnění dotazníku společnosti Kalibro.

Nabízíme Vám žákům a rodičům naší školy zapojen do dotazníkového šetření k průběhu distanční výuky. Chtěli bychom shromáždit podklady a argumenty pro zavedení efektivních podpůrných opatření, které pomohou napravit možné negativní dopady distanční výuky.

K zapojení do šetření postačí, kliknout na následující odkaz:

https://dotazniky.kalibro.cz/survey/dw9s7C9fId1fHmghUXCq

Dotazník vyplňují děti společně s rodiči, což zvláště u těch nejmladších odstraňuje případné technické obtíže. Vyplnění netrvá déle než 15 minut, u starších žáků ještě méně.

V úvodu dotazníku je potřeba správně vyplnit identifikační číslo naší školy v projektu Kalibro: 1727

Děkujeme.

kalibro