Poděkování z okresní rady AŠSK

22. Červen, 2019

Okresní rada Asociace školních sportovních klubů

ve Frýdku – Místku

Kirilovova 330, 739 21 Paskov

Věc: Poděkování

Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko.

S blížícím se závěrem školního roku bychom Vám tímto dopisem rádi poděkovali za spolupráci a vynaložené úsilí při rozvoji sportu na Vaší škole.

Nesmírně si vážíme Vaší podpory reprezentace Vašich žáků na okrskových, okresních, krajských a republikových kolech soutěží AŠSK ČR.

Ocenění a poděkování patří všem vyučujícím tělesné výchovy, kteří se podíleli na organizaci a hladkém průběhu nejen všech soutěží, ale i přípravou žáků na tyto soutěže.

Věříme, že nám zachováte přízeň, nadále budete podporovat sportovní aktivity žáků a těšíme se na viděnou na sportovištích i v novém školním roce.

Mgr. Sylva Kubalová Mgr. Tomáš Mitura Garant sportovních soutěží Předseda OR AŠSK

Ve Frýdku – Místku dne: 12. 6. 2019